• *
  • *

Ontwikkelingen en toekomst

  • In samenwerking uitvoeren van projecten: kadaster, BGT bijhouding
  • Ontwikkeling en uitbouwen van:
    • Basisregistraties WOZ, BRO, omgevingswet ( nieuw)
    • Gis toepassing
  • Fotogrammetrie
    • Bijhouding BGT, Bag
  • Ontwikkeling en uitbouwen van “WOZ waardebepaling” op landelijk nivo. Is nu actueel project waarbij GeoNed opdracht heeft voor WOZ data, kwaliteit en bepaling WOZ objecten
  • Samenwerking met een ingenieursbureau met meer mogelijkheden voor:
    • Kadaster huidige raamcontract
    • Landmeetkundige projecten BGT mutaties voor gemeenten.
    • Detachering, afspraken voor levering Gis capaciteit voor afstemming GBI en BGT
  • Innovaties
    • Mobile mapping
    • Scanning
    • Grondradar
    • Opleidingtrajecten Gis medewerkers, WOZ medewerkers, Landmeters