• *
 • *

Ontwikkelingen en toekomst

 • In samenwerking uitvoeren van projecten: kadaster, BGT bijhouding
 • Ontwikkeling en uitbouwen van:
  • Basisregistraties WOZ, BRO, omgevingswet ( nieuw)
  • Gis toepassing
 • Fotogrammetrie
  • Bijhouding BGT, Bag
 • Ontwikkeling en uitbouwen van “WOZ waardebepaling” op landelijk nivo. Is nu actueel project waarbij GeoNed opdracht heeft voor WOZ data, kwaliteit en bepaling WOZ objecten
 • Samenwerking met een ingenieursbureau met meer mogelijkheden voor:
  • Kadaster huidige raamcontract
  • Landmeetkundige projecten BGT mutaties voor gemeenten.
  • Detachering, afspraken voor levering Gis capaciteit voor afstemming GBI en BGT
 • Innovaties
  • Mobile mapping
  • Scanning
  • Grondradar
  • Opleidingtrajecten Gis medewerkers, WOZ medewerkers, Landmeters